Takaisin

Tiedote kumottujen säädösten poistamisesta

Teemme EHS-lakikirjaston joulusiivouksen ja poistamme kaikki vähintään 1,5 vuotta kumottuna olleet säädökset. Kumotut säädökset poistetaan 3.12.2022.

Huomioithan, että mahdolliset merkinnät ja kommentit kumottuihin säädöksiin tulee taltioida ennen poistopäivää, mikäli ne tuntuvat tarpeellisilta säilyttää. Tarvittaessa voit kysyä neuvoa chatista tai sähköpostitse: palvelu@linnunmaalex.fi.

Lakikirjastosta 3.12.2022 poistettavat säädökset, joiden voimassaolo on päättynyt:

 

Kemikaalit

98/2013 Asetus (EU) räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä

 

Kuljetus, VAK, ajoneuvot

1090/2002 Ajoneuvolaki

1244/2002 VNa ajoneuvojen hyväksynnästä

1455/2019 VNa ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta, kumottu

 

Elintarvikkeet ja kontaktimateriaalit

23/2006 Elintarvikelaki

1367/2011 Elintarvikehuoneistoasetus

28/2012 KAs (EU) todistuksia koskevista vaatimuksista tiettyjen elintarvikesekoitusten tuonnissa unioniin ja kuljetuksessa unionin kautta

795/2014 Laitosasetus

1368/2011 MMMa elintarvikkeiden alkutuotannon elintarvikehygieniasta

1258/2011 VNa eräistä elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäisistä toiminnoista

110/2008 Asetus (EY) tislattujen alkoholijuomien määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja maantieteellisten merkintöjen suojaamisesta

699/2013 MMMa raakamaidon tuotannon ja luovutuksen elintarvikehygieniasta

1216/2007 KTMa äidinmaidonkorvikkeesta ja vierotusvalmisteesta

326/2002 MMMa hukkakauran torjunnasta

2/15 MMMa hukkakaurasta kylvösiementuotannossa

441/2013 Eläintautilaki

 

Julkiset hankinnat ja viranomaistoiminnan julkisuus

634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta