Takaisin

Tiedote kumottujen säädösten poistamisesta

Teemme EHS-lakikirjaston kevätsiivouksen ja poistamme kaikki vähintään 1,5 vuotta kumottuna olleet säädökset. Kumotut säädökset poistetaan 3.6.2022.

Huomioithan, että mahdolliset merkinnät ja kommentit kumottuihin säädöksiin tulee taltioida ennen poistopäivää, mikäli ne tuntuvat tarpeellisilta säilyttää. Tarvittaessa voit kysyä neuvoa chatista tai sähköpostitse: palvelu@linnunmaalex.fi.

EHS-lakikirjastosta 3.6.2022 poistettavat säädökset, joiden voimassaolo on päättynyt:

Ympäristö

28/2013 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus kasvihuonekaasupäästöjen tarkkailusta ja raportoinnista päästökauppakaudella 2013—2020

601/2012 Asetus (EU) kasvihuonekaasupäästöjen tarkkailusta ja raportoinnista

300/2020 Laki eräistä maa-, metsä-, kala- ja porotalouden sekä maaseudun kehittämisen tukiin covid-19 -epidemian johdosta sovellettavista väliaikaisista menettelyistä

Kemikaalit

553/2008 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kemikaaleja koskevien tietojen toimittamisesta

1155/2011 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kemikaalien määrätietojen toimittamisesta

5/2010 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus CLP-asetuksen liitteessä VI tarkoitetuista kemikaaleista

Työterveys ja -turvallisuus

717/2001 Laki syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteristä

538/2018 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista

921/2010 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus biologisten tekijöiden luokituksesta

Koneet ja laitteet

844/2004 Valtioneuvoston asetus polttomoottoreiden pakokaasu- ja hiukkaspäästöjen rajoittamisesta

Kuljetus, VAK, ajoneuvot

267/1981 Tieliikennelaki

182/1982 Tieliikenneasetus

1257/1992 Asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä

445/2011 ECM-asetus (EU)

463/1996 Vesiliikennelaki

1194/2009 Ilmailulaki

2007/46/EY Direktiivi (EU) puitteiden luomisesta moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksymiselle

Tuoteturvallisuus

1433/1993 Aerosoliasetus

Elintarvikkeet ja kontaktimateriaalit

1192/1996 Laki eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta

1/2009 Määräys hygieniaosaamisesta

1609/2000 Komission asetus tuotteista, jotka eivät kuulu kolmansista maista peräisin olevien maataloustuotteiden tuontiedellytyksistä Tsernobylin ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen

8/18 Maa- ja metsätalousministeriön asetus kylvösiemenseoksista

18/17 Maa- ja metsätalousministeriön asetus siemenkaupan valvonnasta

29/05 Maa- ja metsätalousministeriön asetus viranomaisen valvomasta näytteenotosta ja laboratoriotarkastuksesta kylvösiementuotannossa

86/2008 Rehulaki

548/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus rehualan toiminnanharjoittamisesta