Takaisin

Joulupuu on rakennettu – mutta mitä laki siitä sanoo?

Yksi suomalaisen joulun tärkeimmistä perinteistä on joulukuusi. Nykyään on saatavissa muovista valmistettuja tekokuusia, ja tuodaanpa pohjoisella havumetsävyöhykkeellä sijaitsevaan maahamme kuusia myös ulkomailta, kuten Tanskasta. Tässä jutussa perehdytään siihen aitoon ja perinteiseen kotimaiseen tunnelmanluojaan (Picea abies) lainsäädännön näkökulmasta pikkuinen joulupilke silmäkulmassa.

Kuusenhakureissu edessä – onko työturvallisuus kunnossa?

Kuusen kaatamiseen ja metsästä kotiin kuljettamiseen liittyy monenlaisia vaaroja, jotka tulee työturvallisuuslain mukaan ottaa huomioon – etenkin jos joulupuun hankinnan teettää alihankintana muilla perheenjäsenillä. Joulun alla metsässä on pimeää ja lumista, ja näistä vaaroista pitää antaa kuusen kaatajalle riittävät tiedot. Myös perehdytys ja työohjeistus on syytä hoitaa kuntoon. Erityistä huomiota kannattaa kiinnittää siihen, että kuusen kaatajalle annetaan työhön soveltuva saha ja kirves, jotka on ennen työn aloittamista todettu turvallisiksi ja määräaikaistarkastetuiksi. Asianmukaiset henkilönsuojaimet kuuluvat jokaisen kuusenkaatajan varustukseen. Jos sahan ja kirveen kanssa touhutessa kuitenkin sattuu vahinko, on tärkeää, että vammojen paikkailun järjestämisestä on huolehdittu työterveyshuoltolain vaatimusten mukaisesti.

Ei omaa metsää – kuusenkaatoon naapurin tontille yönkähmässä?

Jos ei satu omistamaan metsää, on joulupuu turvallisinta ostaa rehelliseltä kuusikauppiaalta. Tällaisen löytää yleensä helposti läheiseltä torilta tai marketin parkkipaikalta. Joulupuiden kalliita hintoja taivastellessa saattaa mieleen hiipiä ajatus, että mitä jos kuitenkin kävisi illan hämärryttyä kaatamassa kuusen jonkun toisen metsästä. Tässä vaiheessa on hyvä muistaa – paitsi rehellinen joulumieli – myös se, että kuusen luvatta ottaessaan syyllistyy rikoslain mukaiseen näpistykseen, josta tuomitaan sakkorangaistukseen. Näpistyksen yrityskin on rangaistava.

Kuusen säilytys sisätiloissa – huomioi pelastuslain vaatimukset!

Kuusi on kaadettu – tai ostettu valmiiksi kaadettuna – ja odottaa vain kotiinkantamista. Se kannattaakin kantaa kotiin saakka. Joulukuusi on nimittäin tuoreenakin melko helposti syttyvää materiaalia, joten esimerkiksi taloyhtiön rappukäytävään sitä ei saa sijoittaa. Sisällä omassa kotikolossakin on varmistuttava siitä, että kuusi ei peitä poistumis- tai kulkureittejä. Aidolla liekillä lepattavia kynttilöitä ei nykyään juuri käytetä kuusen koristeluun. Jos sellaisiin kuitenkin päädytään, on syytä huolehtia siitä, että joulukuusen sijoituspaikka on varustettu tarpeellisilla sammutus- ja pelastusvarusteilla. Perheenjäsenet tulee myös perehdyttää sammutustoimiin.

Kuusen tuoksu huumaa pään – mitä sanoo kemikaaliturvallisuussääntely?

Kuusen tuoksu on joidenkin mielestä sitä parasta antia joulussa. Tiesitkö, että sisätiloihin tuotu kuusi erittää etyleeniä, joka on kasvihormonina toimiva kaasu? Etyleeni saattaa aiheuttaa muun muassa uneliaisuutta ja huimausta. Vastuullinen joulukuusenpitäjä huolehtiikin kemikaalilain vaatimusten mukaisesti siitä, että joulukuusi merkitään asianmukaisin vaaramerkinnöin, ja että kuusen ympärille joulua viettämään kokoontuville sukulaisille annetaan riittävät tiedot etyleeniin liittyvistä vaaroista (vaaralausekkeet H220, H280 ja H336). Luova kuusenkorostaja askarteleekin tulostetuista vaaramerkintälipukkeista näyttäviä koristeita. 

Loppiainen lähestyy – mitä laki määrää kuusen hävittämisestä?

Joulukuusen voisi äkkiseltään ajatella olevan biojätettä. Taloyhtiön biojäteastiaan sitä ei kuitenkaan saa tunkea, vaan jätelain etusijajärjestyksen mukaisesti joulukuuset pyritään hyötykäyttämään hakkeena. Kannattaa siis seurata oman jätehuoltoyhtiön tiedottelua käytettyjen joulupuiden jatkokäsittelystä. Reipas takan tai puukiukaan omistaja voi hyötykäyttää loppuun palvelleen joulukuusen pilkkomalla sen polttopuiksi sydäntalven energiapulaa helpottamaan. Jätelain 

mahdollistama jätteen käsittely kiinteistöllä sallii myös joulukuusen hakettamisen tuoksuvaksi kompostin seosaineeksi.

Joulukuusikaupalla rikkauksiin – onko mahdollista?

Oletko kenties haaveillut rikastumisesta alkamalla kasvattaa joulukuusia pellollasi? Starttirahoista haaveillessa kannattaa pitää pää kylmänä. Metsityksen määräaikaisesta tukemisesta annetussa laissa nimittäin säädetään, että metsitystukea ei saa myöntää joulukuusien kasvattamiseksi. Toisaalta maltillinen joulukuusenkaataja voi säästää kantokäsittelykuluissa. Metsätuholaissa säädettyä juurikäävän torjuntaa ei tarvitse suorittaa, jos kaataa kuusensa vasta joulukuun puolella, tai tyytyy tyvestä alle 10 senttiä läpimitaltaan olevaan joulupuuhun.

Kirjoittaja on ottanut pikkujouluhengessä hieman normaalia suuremman vapauden lainsäädännön tulkinnassa, ja haluaa tämän jutun myötä toivottaa oikein hyvää ja rauhallista aikaa kaikkien joulupuiden ympärille.