Takaisin

Vanhat pykälät palautettiin voimaan – Työnantajalla jälleen ilmoitusvelvollisuus, kun irtisanottavia on vähintään 10

9.4.2020 tulivat voimaan työsopimuslain (55/2001) 9 luvun 3 a ja 3 b §:ien muutokset, jotka koskevat työnantajan ilmoitusvelvollisuutta irtisanomistilanteessa. Kyseiset pykälät kumottiin vuonna 2017, ja nyt palautetut pykälät vastaavat sanamuodoiltaan aiempia. Säännösten palauttamisella pyritään parantamaan TE-toimistojen mahdollisuutta saada tietoa niiden toiminta-alueella tapahtuvista irtisanomisista, jotta työvoima- ja yrityspalveluiden tarvetta voidaan ennakoida paremmin.

Lakimuutoksen myötä työnantajan tulee antaa ilmoitus TE-toimistolle, jos taloudellisilla tai tuotannollisilla perusteilla irtisanottavia työntekijöitä on vähintään kymmenen. Ilmoituksessa on käytävä ilmi irtisanottavien työntekijöiden lukumäärä, ammatit tai työtehtävät sekä työsuhteiden päättymisajankohdat. Ilmoituksessa ei kuitenkaan ole tarkoitus olla yksilöiviä tietoja, kuten nimitietoja. TE-toimisto saa kyseiset tiedot yksittäisestä työntekijästä tämän ilmoittauduttua itse työttömäksi työnhakijaksi.

Työnantajalla on edellä mainituissa tapauksissa myös velvollisuus tiedottaa irtisanottavalle työntekijälle tämän oikeudesta työllistymissuunnitelmaan. Näin pyritään parantamaan työntekijöiden tiedonsaantia julkisista työvoima- ja yrityspalveluista.