Takaisin

Uusia ilmoitusvelvoitteita rautateiden VAK-kuljetuksiin

Vaarallista ainetta sisältävien rautatiekuljetusten tilapäistä säilytystä koskevaa ilmoitusvelvollisuutta tarkennettiin rautateitä koskevan VAK-asetuksen (195/2002) muutoksella. Muutoksen myötä kuljetuksen suorittajan tulee ilmoittaa vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvästä tilapäisestä säilytyksestä alueelliselle pelastusviranomaiselle ja jatkossa myös kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä ELY-keskukselle. Kuljetuksen suorittajan tulee ilmoittaa väliaikaisesta säilytystarpeesta lisäksi rataverkon haltijalle.

Uutena velvollisuutena rataverkon haltijan ja kuljetuksen suorittajan on sovittava sopivasta tilapäiseen säilytykseen tarkoitetusta paikasta siten, että turvallista kuljetusta sekä turvallista rautatiejärjestelmän ja rataverkon käyttöä koskevat vaatimukset täyttyvät. Aiemmin ilmoitus tilapäisestä varastoinnista tuli tehdä paikalliselle pelastusviranomaisille pelastusviranomaisen kanssa sovitulla tavalla.

Myös VAK-onnettomuusraportointiin ja rautateiden erityispiirteisiin liittyvään erityiskoulutukseen tehtiin muutoksia. VAK-erityiskoulutusta koskeva velvoite laajennettiin koskemaan myös rataverkon haltijan VAK-tehtävissä toimivaa henkilöstöä. Lisäksi yksityisen rataverkon haltijan on varmistettava hallinnoimansa VAK-rataverkon osalta nopea ja esteetön pääsy rautatiekuljetuksen aikana tiettyihin VAK-tietoihin.

Muutoksilla on tarkoitus ehkäistä vaarallisten aineiden kuljetuksista aiheutuvia onnettomuuksia ja vaaratilanteita. Taustalla on Mäntyharjulla 7.4.2018 tapahtunut onnettomuus, jossa 50 säiliövaunua lähti itsekseen liikkeelle ja törmäsi raidepuskimeen. Ensimmäisen vaunun säiliöön tuli reikä, josta vuoti ympäristöön 35 000 kg bensiinin lisäaineena käytettävää metyyli-tert-butyylieetteriä. Kemikaali aiheutti vakavaa vahinkoa ja haittaa alueen ympäristölle, asukkaille ja yrityksille.

Asetusmuutos astuu voimaan 11. maaliskuuta 2019. Lisätietoja muutoksesta voit lukea valtioneuvoston tiedotteesta.