Takaisin

Useimmin kysytyt kysymykset EHS-palvelun HR-osion muutoksista

Mitkä HR-säädökset poistuvat yrityksemme lakikirjastosta?

Poistuvat säädökset on merkitty EHS-palvelun Työsuojelu, tietosuoja ja tilaajavastuu -osioon ”POISTUU EHS-PALVELUSTA 30.7.2021” -merkinnällä. Säädökset, joita ei ole merkitty, jäävät edelleen näkyviin lakikirjastoon. Kaikkea HR-sääntelyä ei siis suinkaan olla poistamassa.

Säädösten poistamiseen eli 30.7.2021 saakka omaa organisaatiotanne koskettavat muutokset on helpoin havaita juuri lakien otsikoihin tehdyistä poistuu -merkinnöistä. Tämän jälkeen tieto poistuneista säädöksistä löytyy ainoastaan uudistuksesta kirjoitetusta tiedotteesta, josta löydät kattavan listauksen. Koska asiakkaillemme räätälöityjen lakikirjastojen sisällöt eivät ole täysin identtisiä, on myös mahdollista, ettei yrityksenne lakikirjastoon sisälly poistuvia säädöksiä.

Miksi säädökset poistuvat EHS-palvelusta?

Muutoksella pyritään poistamaan palvelujemme päällekkäisyyksiä ja kohdistamaan sisältöjä entistä paremmin niiden kohderyhmille. EHS-palvelua käyttävät usein esimerkiksi työturvallisuuspäälliköt, EHS-päälliköt ja kemikaalivastaavat, jolloin seurattava lainsäädäntö poikkeaa siitä, mitä esimerkiksi HR & Talous -palvelua käyttävät HR-päälliköt, talousjohtajat ja kontrollerit seuraavat.

Hyvän käyttäjäkokemuksen takaamiseksi ja korkean laadun varmistamiseksi kunkin palvelumme sisältö on kohdennettu niihin työnkuviin, joihin vastuu kyseisen alan sääntelyn tunnistamisesta kuuluu. Siksi pyrimme kohdentamaan palveluita entistä täsmällisemmin käyttäjän tarpeet tunnistaen. Tästä kohdennuksesta johtuen osa selvästi EHS-näkökulmasta poikkeavaa HR-sääntelyä poistetaan palvelusta. Kutakin palveluamme ylläpitävät kyseisen aihealueen lainsäädännön erityisosaajat, jotta käyttäjänäkökulma voidaan huomioida parhaalla mahdollisella tavalla.

Lainsäädännön ollessa moniulotteinen kokonaisuus palvelujen väliltä on löydettävissä yhtäläisyyksiäkin; esimerkiksi työsuojelusta ja -turvallisuudesta säännellään useassa eri työelämän yleislaissa. Kaikki HR-sääntely ei siis suinkaan ole poistumassa ja esimerkiksi työturvallisuutta koskeva seuranta onnistuu jatkossakin EHS-palvelumme kautta.

Mikäli yrityksessänne ollaan kiinnostuneita entistä laajemmasta työelämän sääntelyä koskevasta lakiseurannasta, se onnistuu HR & Talous -palvelumme kautta. HR & Talous -palvelu sisältää EHS-palvelusta poistuvien säädösten lisäksi paljon sellaista HR-sääntelyä, joka ei ole sisältynyt EHS-palveluun. Työelämän lakien lisäksi palvelussa on mahdollisuus seurata keskitetymmin yritys- ja talousoikeudellisia muutoksia ja siksi se sopiikin hyvin esimerkiksi yritysjohdolle, HR-tiimille, esimiehille ja taloushallinnolle. Palvelusta on saatavilla myös esimerkiksi keskeisimmät työehtosopimukset ajantasaisina, digitaalisina versioina.

Miten saan poistuviin säädöksiin tehdyt merkinnät talteen?

Merkityt säädökset poistuvat 30.7.2021. Tätä ennen voit hakea ja katsella lakeihin tehtyjä merkintöjä täysin normaalisti. Helpoin tapa katselmoida poistuvien säädösten merkintöjä tai kommentteja on Haku- ja raportointi -työkalun rajauksilla. Hakuja voi myös yhdistellä.

Kommenttien haku

Hae poistuvat säädökset kirjoittamalla vapaasanakenttään sana ”poistuu” > avaa haku- ja raportointi -työkalu > lisää täppä lainsäädäntö kategorian alle kohtaan työsuojelu, tietosuoja ja tilaajavastuu > avaa lisävalinnat > lisää tähtimerkki (*) kenttään haku kommenteista > paina lopuksi etsi. Sen jälkeen voit selata haun tuloksia puurakenteesta.

Värimerkintöjen haku

Hae poistuvat säädökset kirjoittamalla vapaasanakenttään sana ”poistuu”  > avaa haku- ja raportointi -työkalu > lisää täppä toimenpidekategorian alle haluamiisi värikoodeihin > lisää täppä lainsäädäntökategorian alle kohtaan työsuojelu, tietosuoja ja tilaajavastuu > paina lopuksi etsi. Sen jälkeen voit selata haun tuloksia puurakenteesta.

Vastuutahot

Hae poistuvat säädökset kirjoittamalla vapaasanakenttään sana ”poistuu”> avaa haku- ja raportointi -työkalu > lisää täppä lainsäädäntö kategorian alle kohtaan työsuojelu, tietosuoja ja tilaajavastuu > avaa lisävalinnat > valitse tarkasteltava vastuutaho > paina lopuksi etsi. Sen jälkeen voit selata haun tuloksia puurakenteesta.

Tehtävien haku

Voit tarkistaa tehtävät -välilehden kohde -sarakkeesta, mihin säädökseen kommentti on tehty.

 

Mikäli lakikirjastoon tehdyt merkinnät tuntuvat tarpeellisilta säilyttää, voit ladata ne Excel-taulukkona, johon on koottu EHS-palvelusta poistettavien säädösten tiedot.

Tarvittaessa voit kysyä neuvoa chatista tai sähköpostitse palvelu@linnunmaalex.fi. Asiakaspalvelijamme auttavat mielellään ja neuvovat tarvittaessa myös Teams-yhteyden välityksellä.

Palasin juuri lomalta ja säädökset on ehditty poistaa lakikirjastostamme. Ovatko poistuneisiin säädöksiin tehdyt merkinnät kadonneet nyt iäksi?

Ei huolta, vaikka säädökset olisivat jo poistuneet näkyvistä. Ota yhteys asiakaspalveluumme chatin tai sähköpostin kautta palvelu@linnunmaalex.fi, niin asiantuntijamme auttavat sinua saamaan kaipaamasi tiedot talteen.

Voiko merkintöjä siirtää palvelujen välillä?

Merkinnät eivät valitettavasti siirry automaattisesti palvelusta toiseen, vaan siirto vaatii manuaalista työtä. Jos merkinnät ovat hyvin vanhoja tai merkityksettömiä, kannattaakin miettiä siirron tarpeellisuutta. Siirrettäessä merkintöjä EHS-palvelusta HR & Talous -palveluun kannattaa myös pohtia, onko palveluiden käyttäjäkunta sama ja hyödyttävätkö EHS-palveluun tehdyt merkinnät HR & Talous -palvelun käyttäjiä.

Apua merkintöjen ja kommenttien talteenottoon saat tarvittaessa asiakaspalvelijoiltamme chatista tai sähköpostitse palvelu@linnunmaalex.fi. Merkintöjen siirrosta neuvottelemme tapauskohtaisesti.

Poistuvatko myös työpaikkalait näkyvistä?

Työpaikalla nähtävillä pidettävät lait on erillinen palvelu, johon on koottu ne lait ja asetukset, jotka työnantajan täytyy lakisääteisesti pitää työntekijöiden saatavilla työpaikalla. Tähän kokonaisuuteen ei tehdä muita kuin lainsäädännöstä johtuvia muutoksia. Lisäksi on hyvä huomioida, että työpaikkalait on palvelumme yksinkertaistettu versio. Työpaikkalakien kokonaisuus päivitetään kaksi kertaa vuodessa eikä sinne tulleita muutoksia kommentoida, kuten palveluidemme täysversioissa. Siksi emme myöskään suosittele merkintöjen tekemistä ko. palveluun. EHS-palveluun tehtävät HR-osion muutokset eivät vaikuta työpaikkalakeihin.

Voisinko saada tarjouksen HR & Talous -palvelusta?

Voit kysyä tarjousta suoraan HR & Talous -palvelun lakiasiantuntijoiltamme. Jotta voisimme tarjota organisaatiollenne parhaiten sopivan ratkaisun, asiantuntijamme käyvät mielellään lyhyen n. 30 min Teams-keskustelun kanssanne. Keskustelussa esitellään palvelun sisältö ja käydään läpi organisaationne palvelutarpeita. Palvelun hinta perustuu organisaation kokoon ja käyttäjämääriin.

Voit pyytää tarjousta ja esittelyä suoraan Emmiltä tai Tarjalta.

Syksyllä 23.9.2021 klo 13 järjestetään EHS-asiakkaille suunnattu HR & Talous -palvelun esittelytilaisuus. Voit ilmoittautua siihen sähköpostitse lähettämällä ilmoittautumisviestin osoitteeseen palvelu@linnunmaalex.fi.

Muissa sopimusasioissa voit olla yhteydessä organisaationne asiakasvastaavaan tai palvelu@linnunmaalex.fi.