Takaisin

Poison centres notifications -portaalin käyttöönoton siirtymäaika pitenee

Poison centres notifications (PCN) -portaalin avulla yritykset voivat yhdellä ilmoituksella ilmoittaa usealle jäsenvaltiolle, joissa ne aikovat saattaa tuotteensa markkinoille. Tämä vähentää yritysten hallinnollista taakkaa ja kustannuksia toimitettaessa tietoja vaarallisista seoksista nimetyille elimille EU:n jäsenvaltioissa ja ETA-maissa.

Yritykset ovat ennen voineet täyttää velvollisuuden samalla, kun ne ovat tehneet kemikaali-ilmoituksen Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle. Jatkossa maahantuojien ja jatkokäyttäjien on tehtävä ilmoitus PCN-portaalin kautta, kun he valmistavat tai tuovat EU:hun terveydelle vaarallisia ja fysikaalista vaaraa aiheuttavia seoksia.

CLP-asetuksen (EY) 1272/2008 liitteen VIII nojalla vaarallisia seoksia markkinoille saattavien yritysten on toimitettava tiedot kyseisistä seoksista asianomaisille kansallisille nimetyille elimille. Alkuperäisen aikataulun mukaan nämä tiedot on toimitettava yhdenmukaisessa muodossa kuluttajakäyttöön tarkoitettujen seosten osalta 1. tammikuuta 2020, ammattikäyttöön tarkoitettujen seosten osalta 1. tammikuuta 2021 ja teollisuuskäyttöön tarkoitettujen seosten osalta 1. tammikuuta 2024. Komissio ehdottaa siirtymäajan pidentämistä yhdellä vuodella siten, että kuluttajakäyttöön tarkoitettujen seosten osalta tietovaatimuksia sovelletaan 1. tammikuuta 2021 mennessä. Muiden käyttötarkoitusten osalta aikataulu pysyisi ennallaan.

Lisäksi liitteessä VIII käyttöön otettuja uusia sääntöjä ehdotetaan muutettavan siten, että niitä voidaan tulkita sujuvammin, parannetaan sisäistä johdonmukaisuutta ja lievennetään joitain tahattomia seurauksia, jotka ovat ilmenneet vasta kyseisen asetuksen antamisen jälkeen.

Muutos on kommentoitavana komission sivulla. Ehdotusta voi kommentoida 19.8. asti.

Portaali myrkytystietokeskuksille tehtäviä ilmoituksia varten