Takaisin

Onko yrityksesi kemikaalien teollinen käsittely ja varastointi vähäistä vai laajamittaista? Suhdelukulaskuri löytyy nyt KemiDigistä

Aiemmin käytössä ollut Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) ylläpitämä suhdelukulaskuri on poistettu käytöstä ja jatkossa laitoksen kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin laajuuden voi selvittää KemiDigi-palvelun suhdelukulaskurilla.

Vaarallisten kemikaalien teollinen käsittely ja varastointi jaetaan kemikaaliturvallisuuslain (390/2005) 22 §:n nojalla laajamittaiseen ja vähäiseen toimintaan kemikaalien määrän ja vaarallisuuden perusteella. Huomioon otetaan kaikki saman toiminnanharjoittajan tuotantolaitoksessa käsiteltävät ja varastoitavat vaaralliset kemikaalit, ja toiminnan laajuus vaikuttaa vaarallisten kemikaalien käsittelyyn ja varastointiin liittyvien velvoitteiden määräytymiseen. Kemikaaliturvallisuuslain ohella vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä, varastoinnista ja säilytyksestä sekä niihin liittyvistä lupa- ja ilmoitusmenettelyistä säädetään vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (685/2015).

Kemikaaleja teollisesti käsittelevän ja varastoivan laitoksen toiminnan laajuus määritetään suhdelukulaskennan avulla. Suhdelukulaskennassa otetaan huomioon toiminnassa käytettävien ja varastoitavien erilaisten vaarallisten kemikaalien määrät ja vaaraominaisuudet. Suhdelukujen summa määrittää sen, kuuluuko toiminta vähäisen vai laajamittaisen toiminnan piiriin. Mikäli toiminta on vähäistä, toiminnanharjoittaja voi joutua tekemään pelastusviranomaiselle tai Tukesille ilmoituksen kemikaalien vähäisestä käytöstä. Ilmoitusvelvollisuudesta säädetään tarkemmin asetuksen 685/2015 5 §:ssä. Laajamittainen kemikaalien teollinen käsittely ja varastointi on puolestaan luvanvaraista, ja toiminta voi sen laajuudesta riippuen vaatia myös toimintaperiaateasiakirjan (asetus 685/2015, 6 §) tai turvallisuusselvityksen (asetus 685/2015, 7 §).

Oman toiminnan kemikaalien teollisen käytön ja varastoinnin laajuuden määrittämisessä apuna voi käyttää KemiDigistä löytyvää suhdelukulaskuria. Suhdelukulaskuriin syötetään toiminnassa käytettävien ja varastoitavien kemikaalien tiedot ja määrät, ja suhdelukulaskennan avulla voidaan tämän jälkeen määrittää kemikaaleja käsittelevän ja varastoivan laitoksen toiminnan laajuus asetuksen 685/2015 mukaisesti.