Takaisin

Neljä uutta ainetta lisättiin REACH-asetuksen mukaiselle kandidaattilistalle

Erityistä huolta aiheuttavien aineiden listalle lisättiin tammikuussa 2020 neljä uutta ainetta. Lista tunnetaan myös nimillä ehdokasluettelo, SVHC-lista ja kandidaattilista  Kaiken kaikkiaan lista sisältää nyt yhteensä 205 erityistä huolta aiheuttavaa ainetta, joilla voi olla vakavia vaikutuksia ihmisten terveyteen tai ympäristöön.

 

Uudet lisätyt aineet ovat:

Aine

CAS-numero

Di-isoheksyyliftalaatti

71850-09-4

2-Bentsyyli-2- dimetyyliamino-4- morfoliinibutyrofenoni

119313-12-1

2-Metyyli-1-(4-metyylitiofenyyli)-2-morfoliinipropan-1-oni

71868-10-5

Perfluoributaanisulfonihappo (PFBS) ja sen suolat

-

 

Lisätyistä aineista di-isoheksyyliftalaattia ei ole vielä REACH-rekisteröity. Muita lisättyjä aineita käytetään muun muassa polymeerimuovien valmistuksessa. PFBS:a käytetään myös palonestoaineena elektroniikan valmistuksessa.

Aineen määrittäminen erityistä huolta aiheuttavaksi perustuu aineen vaarallisiin ominaisuuksiin. Kaikki SVHC-aineiksi tunnistetut haitalliset aineet on koottu tähän niin kutsuttuun ehdokasluetteloon. Euroopan unionin kemikaalivirasto eli ECHA julkaisee ehdokasluettelon ja päivittää sitä kuuden kuukauden välein. Luettelo on virallinen ja perustuu kansallisten viranomaisten tai Euroopan unionin kemikaaliviraston tekemiin ehdotuksiin, laajaan julkiseen kuulemiseen ja tieteellisten perusteiden käyttöön päätöksenteossa.

Aineen sisällyttäminen ehdokasluetteloon tuo välittömästi velvollisuuksia aineen sekä sitä sisältävien seosten ja esineiden toimittajille. Velvollisuuksiin kuuluu muun muassa käyttöturvallisuustiedotteen toimittaminen. SVHC-aineita sisältävien esineiden toimittajien tulee myös ilmoittaa kemikaalivirastolle, sisältääkö niiden tuottama esine erityistä huolta aiheuttavaa ainetta määriä, jotka ylittävät yhden tonnin kokonaismäärän esineiden tuottajaa tai maahantuojaa kohti vuodessa, tai onko aineen pitoisuus esineissä enemmän kuin 0,1 painoprosenttia (p/p).

Ehdokasluettelo on EU:n REACH-asetuksen (1907/2006) mukaisen lupamenettelyn esivaihe. Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) arvioi säännöllisesti luettelon aineet määritelläkseen, mitkä niistä olisi ensisijaisesti sisällytettävä luvanvaraisten aineiden luetteloon.

Lue tästä ECHA:n julkaisema artikkeli lisätyistä aineista: Four new substances added to Candidate List.

Lue lisää lupamenettelyistä ECHA:n sivuilla.