Takaisin

Kemikaalivirasto ehdottaa 18 ainetta luvanvaraiseksi

Kemikaalivirasto ehdottaa 18 ainetta luvanvaraiseksi

Euroopan komissio lisää aineita säännöllisesti REACH-asetuksen (1907/2006) liitteeseen XIV Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) suositusten perusteella. Asetuksen tavoitteena on korvata lupaluettelossa olevat aineet vaihtoehtoisilla aineilla. Kaikkien lupia hakevien valmistajien, maahantuojien ja jatkokäyttäjien on asetuksen 55 artiklan mukaan analysoitava vaihtoehtojen saatavuutta ja tarkasteltava niiden riskejä sekä korvaamisen teknistä ja taloudellista toteutettavuutta.

Ehdotetut aineet

Useat ehdotetut aineet ovat muun muassa hormonitoimintaa häiritseviä ja lisääntymiselle myrkyllisiä. Lopullisen päätöksen tekee komissio. Löydät ehdotetut aineet tästä (linkki Linnunmaa Lexin uutiseen).