Takaisin

Kandidaattilista päivittyy – neljä uutta ainetta lisätty listalle

Kandidaattiluettelo on luettelo aineista, joilla voi olla vakavia vaikutuksia ihmisten terveyteen tai ympäristöön. Luettelossa olevat aineet tunnetaan myös erittäin huolta aiheuttavina aineina, ja ne voidaan mahdollisesti sisällyttää lupaluetteloon. Kandidaattilista –  eli niin kutsuttu ehdokasluettelo tai SVHC-lista – on REACH-asetuksessa (1907/2006) säädetyn kemikaalien lupamenettelyn esivaihe.

Euroopan kemikaalivirasto ECHA on 16. kesäkuuta 2019 lisännyt neljä uutta ainetta ehdokasluetteloon niiden perimää vaurioittavia, hormonitoimintaa häiritsevien aineiden ja muiden huolestuttavien ominaisuuksien vuoksi. Ehdokaslistalle lisätyt aineet ovat:

  • 2-methoxyethyl acetate (perimää vaurioittava)
  • Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP) with ≥ 0.1% w/w of 4-nonylphenol, branched and linear (4-NP) (hormonitoimintaa häiritsevä)
  • 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propionic acid, its salts and its acyl halides (covering any of their individual isomers and combinations thereof) (ympäristölle ja ihmisen terveydelle haitallinen)
  • 4-tert-butylphenol (hormonitoimintaa häiritsevä)

Kandidaattilistalle lisättyjä aineita käytetään muun muassa erilaisten polymeerien valmistusprosesseissa. Ainetta 4-tert-butylphenol käytetään lisäksi erilaisissa pinnoitustuotteissa, liimoissa sekä tiivisteissä.

Aineen toimittajille aiheutuu oikeudellisia velvoitteita siitä, että ehdokasluetteloon on lisätty aineita. Yhtenä velvoitteena on ilmoittaa kemikaalivirastolle, mikäli heidän tuotteensa sisältää jotakin ehdokasluettelon ainetta. Lue lisää velvoitteista ECHA:n sivuilta.