Takaisin

Jätelainsäädännön uudistus on edennyt lausuntovaiheeseen – Muutoksia luvassa jätteiden kierrätystavoitteisiin ja jätekirjanpitoa koskeviin velvollisuuksiin

Käynnissä oleva jätelainsäädännön uudistus on edennyt lausuntovaiheeseen, kun ympäristöministeriö lähetti jätelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta annetun hallituksen esitysluonnoksen lausunnoille 28.4.2020. Jätelainsäädännön muutosten taustalla on EU:n niin kutsuttu jätesäädöspaketti, johon on sisällytty määräykset jätteiden määrän vähentämisestä ja kierrätyksen lisäämisestä. Samalla jätelainsäädännön uudistuksella pyritään toteuttamaan hallitusohjelmaan kirjattua tavoitetta vahvistaa Suomen roolia kiertotalouden edelläkävijänä.

Lue koko uutinen tästä linkistä.