Takaisin

Euroopan kemikaalivirasto ECHA julkaisi manuaalisen vienti-ilmoituslomakkeen PIC-tuotteille Brexitin varalle

ECHA on valmistellut väliaikaisen järjestelyn sen varalle, jos Iso-Britannia eroaa Euroopan unionista ilman sopimusta. Kemikaalien viejän tulee ilmoittaa lähtömaan viranomaiselle, mikäli se vie PIC-asetuksen alaisia kemikaaleja Euroopan unionin ulkopuolelle. Väliaikaisella menettelyllä yritykset, jotka vievät PIC-asetuksen alaisia kemikaaleja Iso-Britanniaan, pystyvät noudattamaan velvollisuutta ilmoittaa viennistä 35 päivää ennen odotettua vientipäivää.

Yritykset voivat ilmoittaa suunnittelemastaan viennistä jäsenvaltion viranomaiselle lomakkeella. Nämä ilmoitukset astuvat voimaan, jos Iso-Britannia eroaa ilman sopimusta, ja pysyvä menettely luodaan, kun ero Euroopan unionista on varmistunut. Tarvittaessa nykyistä ePIC-järjestelmää muokataan siten, että sen kautta pystyy ilmoittamaan vienneistä Iso-Britanniaan.

Lisätietoja väliaikaisesta vienti-ilmoitusmenettelystä voi lukea ECHA:n sivulta.