Takaisin

Asetusehdotus SUP-direktiivin toteuttamisesta on lausuntokierroksella

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja asetusluonnoksesta, jossa säädetään tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentämistä koskevan direktiivin (EU 2019/904) eli SUP-direktiivin edellyttämistä tuotekielloista ja tuotteiden merkintävaatimuksista. Lausuntoaikaa on 10 kesäkuuta saakka, ja asetusta on tarkoitus alkaa soveltamaan heinäkuussa.

SUP-direktiivi — mistä on kysymys?

Tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentämisestä annettu direktiivi eli niin sanottu SUP-direktiivi asettaa myyntikieltoja ja merkintävaatimuksia tietyille kertakäyttöisille muovituotteille. SUP-direktiivin nimi tulee sanoista single-use-plastics. Sen tavoitteena on ehkäistä ja vähentää kertakäyttöisten muovituotteiden vaikutusta ympäristöön, etenkin vesiympäristöön sekä edistää kiertotaloutta ja yhtenäistää tuotesääntelyä EU:n sisämarkkinoilla.

SUP-direktiivi ei ole sellaisenaan Suomessa voimassa olevaa lainsäädäntöä, ja jotta direktiivin vaatimukset tulevat voimaan, on niistä säädettävä erikseen kansallisesti. Direktiivin edellyttämät myyntikiellot ja merkintävaatimukset on pantava täytäntöön lainsäädännössä sellaisenaan kuin ne ovat direktiivissä, eli kansallista liikkumavaraa ei ole. Ympäristöministeriön nyt valmistelemassa asetuksessa säädettäisiin näistä direktiivin edellyttämistä kielloista ja vaatimuksista.

SUP-direktiivin soveltamisalaan kuuluvat direktiivin liitteessä nimenomaisesti luetellut kertakäyttöiset muovituotteet, kaikki oxo-hajoavasta muovista valmistetut tuotteet sekä kaikki muovia sisältävät kalastusvälineet. Direktiivin soveltamisalaan kuuluvia muovituotteita löytyy useimmin roskana Euroopan Unionin jäsenvaltioiden rannoilta.

Tavoitteena on, että asetus tulisi voimaan ja sitä alettaisiin soveltaa direktiivin mukaisessa aikataulussa eli 3.7.2021 alkaen. Tästä johtuen näiden vaatimusten edellyttämät muutokset lainsäädännössä on sisälletty jätelain (2011/646) muuttamista koskevaan hallituksen esitykseen 40/2021. Jätelain uudistusta laaditaan EU:n jätesäädöspaketin täytäntöön panemiseksi, ja uudistetun jätelain on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2021.

Asetuksen mukaisia tuotekieltoja ja merkintävaatimuksia valvoisi Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes). Tukes on valmistautunut jo tulevaan valvontatehtävään järjestämällä neuvontaa kertakäyttöisistä muovituotteista.

Tuotekiellot

Direktiivin mukaiset tuotteiden myyntikiellot koskevat kaikkia oxo-hajoavaa muovia sisältäviä tuotteita sekä seuraavia kertakäyttöisiä muovituotteita:

 • muut kuin lääkelaitedirektiivien soveltamisalaan kuuluvat vanupuikot
 • ruokailuvälineet (haarukat, veitset, lusikat, syömäpuikot)
 • lautaset
 • muut kuin lääkelaitedirektiivien soveltamisalaan kuuluvat pillit
 • juomien sekoitustikut
 • ilmapalloihin kiinnitettävät ja niitä tukevat varret
 • vaahdotetusta polystyreenistä valmistetut yhden annoskoon syömävalmiin ruoan elintarvikepakkaukset
 • vaahdotetusta polystyreenistä valmistetut juomapakkaukset, korkit ja kannet
 • vaahdotetusta polystyreenistä valmistetut juomamukit, korkit ja kannet

Tuotekiellot koskevat markkinoille saattamista 3.7.2021 alkaen. Ennen 3.7.2021 markkinoille saatetut tuotteet saavat olla laillisesti markkinoilla ilman mitään siirtymäaikaa eli tuotteet saa myydä pois varastosta.

Tuotteiden merkintävaatimukset

Direktiivin mukaiset merkintävaatimukset koskevat seuraavia kertakäyttöisiä muovituotteita:

 • terveyssiteet, tamponit ja tamponien asettimet
 • henkilökohtaiseen hygieniaan ja kotitalouksien käyttöön tarkoitetut kosteuspyyhkeet
 • suodattimelliset tupakkatuotteet ja suodattimet, joita pidetään kaupan käytettäväksi yhdessä tupakkatuotteiden kanssa
 • juomamukit

Euroopan komissio on antanut merkintävaatimuksista täytäntöönpanoasetuksen (EU 2020/2151), ja toisin kuin direktiivi, täytäntöönpanoasetus on suoraan voimassa Suomessa ilman erillistä kansallisella lailla säätämistä. Asetuksessa viitattaisiin tästä syystä komission täytäntöönpanoasetukseen — täytäntöönpanoasetuksen merkintävaatimukset ovat suoraan velvoittavia.

Merkintävaatimukset koskevat 3.7.2021 alkaen markkinoille saatettavia tuotteita, ja ennen määräaikaa markkinoille saatetut tuotteet saavat olla markkinoilla laillisesti ilman mitään siirtymäaikaa. Täytäntöönpanoasetus mahdollistaa merkintöjen toteuttamisen tarroilla tuotteisiin, jotka on saatettu markkinoille ennen 4.7.2022.

Merkintä koostuu kuvasta eli niin sanotusta kilpikonnamerkistä ja kuvan alla olevasta tietotekstistä, josta ilmenee, että tuotteessa on muovia tai että tuote on tehty muovista. Komission täytäntöönpanoasetuksessa on säädetty myös yksityiskohtaiset säännökset merkinnän sijainnista joko pakkauksessa tai tuotteessa, ja siitä, millä kielellä teksti on esitettävä. Komission täytäntöönpanoasetuksessa on myös määritelty käytettävät kirjaisinkoot ja -värit.

Lisätietoa:

Asetusluonnos EU:n muovituotteiden ympäristövaikutuksia koskevan direktiivin toteuttamisesta lausunnoille - Ympäristöministeriö

Kertakäyttömuovien kulutuksen rajoittaminen - Ympäristöministeriö