Anna palautetta ja auta Lexin kehittämisessä!

Haluaisimme kuulla, mitä mieltä olet Linnunmaa Lex -lakiseurantapalvelusta ja miten palvelun käyttö on sujunut. Mikä toimii hyvin ja missä olisi kehittämisen varaa?

Voit antaa meille palautetta osoitteessa https://www.linnunmaalex.fi/anna-palautetta-lexista/

Kyselyyn vastaamiseen kuluu noin 10-15 minuuttia ja palautteen voi antaa nimettömänä.

Palautteesi huomioidaan lakiseurantapalvelua kehitettäessä. Käytit Lexiä sitten päivittäin töidesi tukena tai vain satunnaisesti työpaikalla nähtävien lakien selailuun, mielipiteesi on meille tärkeä.

Kiitos palautteestasi ja mukavia hetkiä Lexin parissa!

Jos sinulla on kysyttävää palautekyselystä, voit ottaa yhteyttä Tiinaan:
 
Tiina Juntunen
Palvelupäällikkö
+358 44 765 4414
tiina.juntunen@linnunmaalex.fi

Energia

 

 

Väliotsikko

Ympäristö

 

Jätesäädöspaketti

Ympäristöministeriö on aloittanut jätelainsäädännön uudistuksen, jonka tavoitteena on osaltaan nostaa Suomi kiertotalouden kärkimaaksi. EU:ssa kesällä hyväksytty jätesäädöspaketti edellyttää kansallisia toimia. Eri pakkausjätteille on omat materiaalikohtaiset kierrätystavoitteet. Ympäristöministeriö on 13.2.2019 asettanut työryhmän valmistelemaan ehdotuksen tarvittavien lainsäädäntömuutosten keskeisistä linjauksista. Työryhmän toimikausi päättyy 30.6.2019.

Työryhmä on laatinut jätesäädöspaketin kansallisesta täytäntöönpanosta mietinnön. Mietinnössä ehdotetaan muun muassa, että erilliskeräystä tulee tehostaa. Bio-, kuitu-, lasi-, metalli- ja muovipakkausjätteelle tulee järjestää erilliskeräys niihin asuinkiinteistöihin, joissa on vähintään 5 huoneistoa. Lisäksi biojätteen erilliskeräys on järjestettävä jokaiselle kiinteistölle taajamissa, joissa on yli 10 000 asukasta. Biojätteen erilliskeräykselle ehdotetaan neljän vuoden siirtymäaika. Lue lisää mietinnöstä artikkelistamme.

Lisätietoja: Ympäristöministeriön sivu jätesäädöspaketista.

Kuljetus

 

Ajoneuvolain kokonaisuudistus

Liikenne- ja viestintäministeriö on aloittanut kokonaisuudistuksen 15.2.2019. Ajoneuvolakia muutetaan vastaamaan muuttunutta EU-sääntelyä, mm. poistamalla EU-asetusten kanssa päällekkäisiä ja ristiriitaisia säännöksiä. Uudistus on saatava valmiiksi 1.9.2020 mennessä, koska silloin moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen puiteasetus (EU) 2018/858 astuu voimaan. Lisätietoja voi lukea uudistuksen hankesivulta.

 

Vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain kokonaisuudistus

VAK-laista poistetaan tulkinnanvaraisuutta ja tehdään lainsäädäntö johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi. Lisäksi edistetään liikenteen automatisaatiota ja digitalisaatiota kuljetuksissa. Laki aiotaan uudistaa kokonaisuudessaan. Lakimuutoksen työryhmä on asetettu 19.9.2018 ja sen toimikausi loppuu 31.12.2020. Lisätietoja hankesivulta.

Kemikaalit

 

Kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain kokonaisuudistus

Hanke liittyy Euroopan unionin kasvintuhoojien vastaisista suojatoimenpiteistä annetun asetuksen (EU) 2016/2031 kansalliseen täytäntöönpanoon. Uudistuksessa kansallinen lainsäädäntö muutetaan vastaamaan EU-lainsäädäntöä asetuksen sallimissa rajoissa. Lakimuutoksen työryhmä on asetettu 3.3.2017 ja sen toimikausi päättyy 30.11.2019. Lisätietoja hankesivulta.

Maankäyttö- ja rakentaminen

 

Maankäyttö- ja rakennuslain uudistus

Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus on käynnissä. Uudistuksen tavoitteena on yksinkertaistaa alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää, kehittää rakentamisen ohjausta ja helpottaa lain toimeenpanoa. Keskeisiä uudistamisen kohteita ovat kaavoitus ja maankäyttö, kansalaisten osallistuminen ja vaikuttamismahdollisuudet, sekä rakentaminen ja siihen liittyvät luvat. Tavoitteena on saada hallituksen esitys uudeksi maankäyttö- ja rakennuslaiksi vuoden 2021 loppuun mennessä. Uudistuksesta voi lukea lisää sille luodulta verkkosivulta https://mrluudistus.fi/ ja ympäristöministeriön sivuilta: Maankäyttö- ja rakennuslain uudistus.

 

Rakentamisen energiatehokkuusdirektiivin toimeenpano

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin 2010/27/EU muutos (EU) 2018/844 lisää mm. älykkään teknologian käyttöä rakennuksissa ja velvoittaa rakennusten lämmön- ja ilmastoinnin seurantaan automatiikan käyttöä. Direktiivin edellyttämät muutokset tulee saattaa kansallisesti voimaan 10.3.2020 mennessä. Lisätietoja voi lukea ympäristöministeriön sivulta: Rakentamisen energiatehokkuusdirektiivin toimeenpano ja direktiivistä (EU) 2018/844 (© Euroopan unioni, 1998-2019).