Ajankohtaista

Uusi kemikaalitietoasetus kokoaa yhteen kemikaalitietoja ja määrätietoja koskevat ilmoitukset

Uudella asetuksella yhdistetään kemikaali-ilmoituksen ja kemikaaleja koskevan määrätietoilmoituksen toimittamista koskevat velvoitteet saman asetuksen alle. Samalla kumottiin kemikaalitietojen toimittamista koskeva asetus (553/2008) sekä kemikaalien määrätietojen toimittamista koskeva asetus (1155/2011).

Lue lisääTietojaUusi kemikaalitietoasetus kokoaa yhteen kemikaalitietoja ja määrätietoja koskevat ilmoitukset » 11. tammikuuta 2021

Yritysvastuulain taustatyö käynnissä – uusi huolellisuusvelvoite lakiin?

Työ- ja elinkeinoministeriö kartoittaa, millainen yrityksille laissa asetettava asianmukaisen huolellisuuden velvoite voisi olla. Kysymys on velvoitteesta toimintaan, jolla ehkäistään ihmisoikeus- tai ympäristöriskejä. Tuore selvitys avaa yritysvastuulain mahdollisia sääntelyvaihtoehtoja, soveltamisalaa ja sanktioita.

Lue lisääTietojaYritysvastuulain taustatyö käynnissä – uusi huolellisuusvelvoite lakiin? » 07. heinäkuuta 2020

Aerosolisääntely muuttui – uusi aerosolilaki ja aerosoliasetus tulivat voimaan

Laki aerosolien vaatimustenmukaisuudesta ja valtioneuvoston asetus aerosolien vaatimustenmukaisuudesta tulivat voimaan 1.12.2020. Aerosolilaki on täysin uusi tuotelaki, jolla kumottiin vanha aerosoliasetus. Samalla tehtiin muutoksia kemikaaliturvallisuuslain aerosoleja koskeviin säännöksiin.

Lue lisääTietojaAerosolisääntely muuttui – uusi aerosolilaki ja aerosoliasetus tulivat voimaan » 07. joulukuuta 2020

Varmista, että REACH-rekisteröintitiedot ovat ajan tasalla – uusi asetus tarkentaa rekisteröintitietojen päivittämisen määräaikoja

Rekisteröinnin tarkoituksena on kerätä tietoja aineiden ominaisuuksista ja varmistaa niiden turvallinen käyttö ihmisen terveyden ja ympäristön kannalta. Rekisteröijä on vastuussa ainetta koskevien tietojen hankkimisesta sekä siitä, että rekisteröintitiedot saatetaan viipymättä ajan tasalle.

Lue lisääTietojaVarmista, että REACH-rekisteröintitiedot ovat ajan tasalla – uusi asetus tarkentaa rekisteröintitietojen päivittämisen määräaikoja » 30. marraskuuta 2020

Arkisto »