Takaisin

Tiedote kumottujen säädösten poistamisesta

Teemme lakikirjaston joulusiivouksen ja poistamme kaikki vähintään 1,5 vuotta kumottuna olleet säädökset. Kumotut säädökset poistetaan 3.12.2021.

Huomioithan, että mahdolliset merkinnät ja kommentit kumottuihin säädöksiin tulee taltioida ennen poistopäivää, mikäli ne tuntuvat tarpeellisilta säilyttää. Tarvittaessa voit kysyä neuvoa chatista tai sähköpostitse palvelu@linnunmaalex.fi.

Lakikirjastosta 3.12.2021 poistettavat säädökset, joiden voimassaolo on päättynyt:

114/00 Maa- ja metsätalousministeriön asetus juurikkaiden siemenkaupasta

51/04 Maa- ja metsätalousministeriön asetus kasvilajikkeiden lajikeluettelosta

15/13 Maa- ja metsätalousministeriön asetus nurmi- ja rehukasvien siemenkaupasta

3/15 Maa- ja metsätalousministeriön asetus siemenperunan kaupasta

6/14 Maa- ja metsätalousministeriön asetus vihanneskasvien siemenkaupasta

16/13 Maa- ja metsätalousministeriön asetus viljakasvien siemenkaupasta

9/16 Maa- ja metsätalousministeriön asetus öljy- ja kuitukasvien siemenkaupasta

444/2010 Valtioneuvoston asetus nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista

10019/2 Ohje hyväksymättömien muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen takaisinvedosta

406/2000 Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus kliinisistä ravintovalmisteista

764/2008 Asetus (EU) tiettyjen kansallisten teknisten määräysten soveltamista toisessa jäsenvaltiossa laillisesti kaupan pidettyihin tuotteisiin koskevista menettelyistä

1243/2008 Komission asetus direktiivin 2006/141/EY liitteiden III ja VI muuttamisesta tiettyjen äidinmaidonkorvikkeiden koostumusvaatimusten osalta

420/2011 Valtioneuvoston asetus elintarvikevalvonnasta

118/2006 Maa- ja metsätalousministeriön asetus ensisaapumistoiminnasta

634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

681/2010 Valtioneuvoston asetus tietoturvallisuudesta valtionhallinnossa

605/1996 Työaikalaki

716/2000 Valtioneuvoston asetus työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta

894/1986 Laki öljyjätemaksusta

838/1993 Työministeriön päätös syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista tekijöistä

Ohje täydennettyjen elintarvikkeiden takaisinvedosta

669/2009 Asetus (EU) asetuksen (EY) N:o 882/2004 täytäntöönpanosta

2018/1660 Asetus (EU) erityisten edellytysten asettamisesta tiettyjen muiden kuin eläinperäisten elintarvikkeiden tuonnille tietyistä kolmansista maista torjunta-ainejäämien aiheuttaman kontaminaatioriskin vuoksi

16/2011 Asetus (EU) täytäntöönpanotoimenpiteistä elintarvikkeita ja rehuja koskevaa nopeaa hälytysjärjestelmää varten

702/2003 Laki kasvinterveyden suojelemisesta

882/2004 Asetus (EY) rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta

606/2009 Asetus (EY) rypäletuoteluokkien sekä viininvalmistusmenetelmien ja niiden rajoitusten osalta

17007/4 Ohjeet allergeenivirheestä johtuvaa takaisinvetoa varten

17018/4 Elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvia materiaaleja ja tarvikkeita koskeva valvontaohje

850/2004 Asetus (EU) pysyvistä orgaanisista yhdisteistä

728/2000 Siemenkauppalaki

1725/2015 Valtioneuvoston asetus kansallisesti merkityksellisistä haitallisista vieraslajeista

523/1999 Henkilötietolaki

Ruokaviraston luomutuotannon ohjeet: 8 Alhainen jalostusaste

1156/1994 Laki yksityisistä yleisistä satamista