Takaisin

Rakentamismääräyskokoelma päivitetty – muutokset rakentamislainsäädäntöä seuraavien asiakkaiden lakikirjastoissa mahdollisia

Suomen rakentamismääräyskokoelma on ollut tähän asti päätietokannassamme jaettuna erikseen uusiin ja vanhoihin rakentamismääräyskokoelmiin. Suuri osa vanhan rakentamismääräyskokoelman määräyksistä on kuitenkin jo kumottu, joten olemme koonneet voimassa olevat ympäristöministeriön rakentamismääräyskokoelman määräykset ja ohjeet omaksi aihealueekseen palveluumme. Kumotut määräykset on poistettu palvelustamme keväällä tämän tiedotteen mukaisesti.

Rakentamismääräyskokoelma löytyy nyt omana aihealueenaan Lakikirjasto-välilehdeltä ja siihen kuuluvat määräykset on lajiteltu alakategorioihin luettavuuden helpottamiseksi.

Päivitystyön johdosta rakentamislainsäädäntöä seuraavien asiakkaiden lakikirjastoihin on tullut rakentamismääräyskokoelma näkyviin. Näkyvyyksiä on asetettu asiakkaiden toimittamien lähtötietojen perusteella ja rakentamismääräyskokoelma on asetettu näkyviin kaikille niille asiakkaille, jotka ovat lähtötietolomakkeella ilmoittaneet yrityksen tekevän rakennustöitä