Takaisin

Kandidaattilistalle lisätty neljä uutta SVHC-ainetta

Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) ylläpitämälle kandidaattilistalle on lisätty neljä uutta SVHC-ainetta. SVHC-aineella tarkoitetaan ainetta, joka on tunnistettu erityistä huolta aiheuttavaksi aineen ominaisuuksien perusteella. SVHC-aineiden käyttö asettaa yrityksille erilaisia velvoitteita.

Mikä on SVHC-aine?

Kandidaattilistalle lisätään erityistä huolta aiheuttavat aineet, joilla on havaittu olevan ympäristön ja ihmisen terveyden kannalta haitallisia ominaisuuksia. Tällaisia aineita ovat muun muassa syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat ja lisääntymismyrkylliset aineet (CMR-aineet) sekä hitaasti tai erittäin hitaasti hajoavat, biokertyvät ja myrkylliset aineet (PBT/vPvB-aineet). Kandidaattilistalla oleva aine voi myöhemmin päätyä luvanvaraisten aineiden listalle, minkä seurauksena aineen käyttöön vaaditaan Euroopan komission myöntämä lupa.

Neljä ainetta lisätty kandidaattilistalle

Kesäkuussa EHCA lisäsi kandidaattilistalle neljä uutta SVHC-ainetta, joista kolme on lisääntymiselle vaarallisia ja yksi hormonitoimintaa häiritsevä aine. Kyseisiä aineita käytetään muun muassa teollisissa prosesseissa ja kuluttajatuotteissa. Kandidaattilistaa päivitetään kahdesti vuodessa ja listalla on nyt yhteensä 209 ainetta.

Kandidaattilistalle on lisätty seuraavat aineet:

Aine:

EY-numero:

CAS-numero:

Lisäämisperuste:

Käytetään:

1-vinyyli-imidatsoli

214-012-0

 

1072-63-5

lisääntymiselle vaarallinen

formulaatioissa ja monomeerina polymeerien valmistuksessa

2-metyyli-imidatsoli

211-765-7

693-98-1

lisääntymiselle vaarallinen

katalyyttinä ja pinnoitetuotteiden valmistuksessa

dibutyylibis(pentaani-2,4- dionato-O,O')tina

245-152-0

22673-19-4

lisääntymiselle vaarallinen

katalyyttinä ja lisäaineena muovien valmistuksessa

butyyli-4-hydroksibentsoaatti

202-318-7

94-26-8

hormonitoimintaa häiritsevä

kosmetiikassa, henkilökohtaisissa hygieniatuotteissa ja lääkkeissä

 

Yrityksen velvollisuudet SVHC-aineiden käytössä

SVHC-aineet aiheuttavat yrityksille erilaisia velvollisuuksia, mikäli kandidaattilistalle sisällytettyjä aineita käytetään sellaisenaan, seoksissa tai esineissä. Velvoitteet koskevat muun muassa käyttöturvallisuustiedotteiden toimittamista sekä tiedottamista asiakkaille. Lisäksi esineiden tuottajien ja maahantuojien tulee ilmoittaa ECHA:lle esineiden sisältämistä SVHC-aineista. Esineiden toimittajien tulee puolestaan huolehtia, että tiedot esineistä, jotka sisältävät SVHC-aineita, toimitetaan ECHA:n SCIP-tietokantaan.

Lisätietoa:

ECHA:n tiedote 25.6.2020: Candidate List update: Four new hazardous chemicals to be phased out

Tukes: Erityistä huolta aiheuttavat aineet (SVHC)